• District

  • Class

  • Price range

NEED TO FIND MINI APARTMENT AROUND CAU GIAY AND MY DINH AREA

Cau Giay and My Dinh District

Parameter

50 – 60m2

Quantity: 2 bedrooms

 

Price - Fee Schedule

Less than 3 million VND

More information

NEED TO FIND MINI APARTMENT AROUND CAU GIAY AND MY DINH AREA

Specific area: around My Dinh, Cau Giay area

Quantity: 2 bedrooms

Budget: less than 5 million VND

Phone number: 0969758233

Hanoi: 136 Hang Bac, Hang Bac Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

Email:happe.vn@gmail.com

Phone: 0888562059

Đã bao gồm Thuế và Phí

avt

Nguyễn Văn A

Chuyên viên tư vấn

Đặt thuê ngay

Hoặc liên hệ nhanh

0969 017 557

0