• District

  • Class

  • Price range

NEED TO FIND APARTMENT IN THANH XUAN AREA

Thanh Xuan District

Parameter

50- 60m2

1 apartment

Price - Fee Schedule

5 million VND

Utilities

New clean room, fully furnished

More information

NEED TO FIND APARTMENT IN THANH XUAN AREA

Requirements: new clean room, fully furnished

Specific area: Hoang Van Thai

Quantity: 1 apartment

Budget: 5 million VND

Hanoi: 136 Hang Bac, Hang Bac Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

Email:happe.vn@gmail.com

Phone: 0888562059

Đã bao gồm Thuế và Phí

avt

Nguyễn Văn A

Chuyên viên tư vấn

Đặt thuê ngay

Hoặc liên hệ nhanh

0969 017 557

0