• District

  • Class

  • Price range

HOUSE FOR SALE IN LY NAM DE STREET – HOAN KIEM – HA NOI

More information

House for sale located in Ly Nam De street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam:
+ S: 100 m2;
+ Floors: 7 main floors + 1 rooftop;
+ Price: 40 bil. VND.
Contact: 0888562059.
Đã bao gồm Thuế và Phí

avt

Nguyễn Văn A

Chuyên viên tư vấn

Đặt thuê ngay

Hoặc liên hệ nhanh

0969 017 557

0