• District

  • Class

  • Price range

HOTELS FOR RENT IN HANG COT STREET

More information

Bonjour Hanoi Hotel, 65 Hang Cot street, for rent:

  • Duplex room with balcony: 28 USD/night;
  • Duplex room without balcony: 22 USD/night.

Contact for reserve: 0888562059 – Email: happe.vn@gmail.com

Đã bao gồm Thuế và Phí

avt

Nguyễn Văn A

Chuyên viên tư vấn

Đặt thuê ngay

Hoặc liên hệ nhanh

0969 017 557

0