• District

  • Class

  • Price range

4.X BILLION VND: SELLING 3-FLOOR HOUSE AT KHAM THIEN MARKET ALLEY

Parameter

Owner sells 3-storey house in Kham Thien Market alley:

  • Area: 41m2 (according to the red book); 52m2 (actual use)
  • Facade: 3.5m;
  • Alley: shallow, nearly 3m wide.

Price: 4.x billion VND

More information

Đã bao gồm Thuế và Phí

avt

Nguyễn Văn A

Chuyên viên tư vấn

Đặt thuê ngay

Hoặc liên hệ nhanh

0969 017 557

0