• District

  • Class

  • Price range

2.X BILLION VND: DIRECT-OWNER HOUSE FOR SELL AT PHUC TAN STREET – HOAN KIEM – HANOI

Alley no. 183, Phuc Tan street, Phuc Tan ward, Hoan Kiem district, Hanoi Capital

Parameter

DIRECT-OWNER HOUSE FOR SELL AT PHUC TAN STREET – HOAN KIEM – HANOI:

– Location: Corner apartment at lane 183, Phuc Tan street;
– Area: 32.6m2; regtangular plot of land
– Frontage: 4.29m.
– House design: 3-storey house, 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 living room, 1 terrace;
– House direction: Southwest;
– Price: 2.X billion VND.

Contact: HAPPE Hang Bac, 136 Hang Bac, 0888562059.

Price - Fee Schedule

2.X billion VND

More information

Đã bao gồm Thuế và Phí

avt

Nguyễn Văn A

Chuyên viên tư vấn

Đặt thuê ngay

Hoặc liên hệ nhanh

0969 017 557

0